Udział prawników Kancelarii w CEE IPO Summit i konferencji w Kijowie

Mec. Kuźnicka, Marczuk i Wierzbowski wzięli udział w konferencji Central Eastern Europe IPO Summit w Warszawie organizowanej przez Ministerstwo Skarbu Państwa, M.st Warszawę Giełdę i KDPW. Mec. Jakszuk z domem maklerskim IDM wziął udział w prezentacji w Kijowie.

wróć