Sukces prawników Kancelarii przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawach dotyczących ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne

Prawnicy Kancelarii – mec. Joanna Rewkowska, mec. Wojciech Jacyno oraz mec. Aleksander Bulski – z sukcesem reprezentowali naszego klienta w dwóch sprawach dotyczących sprzeciwów od decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach uchylających decyzje organu I instancji zatwierdzające plany ruchu zakładów wykonujących roboty geologiczne i przekazujące sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, dwoma wyrokami z dnia 6 października 2020 r., uwzględnił sprzeciwy i uchylił dwie niekorzystne dla klienta Kancelarii decyzje Prezesa WUG, wydane na skutek odwołania wniesionego przez osobę trzecią. Sąd zgodził się z argumentacją prawników Kancelarii o braku podstaw do wydania zaskarżonych decyzji i w szczególności podzielił stanowisko, że specyfika postępowania w sprawie zatwierdzenia planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne nakazuje uznać za jego stronę wyłącznie wnioskodawcę, co wyklucza wnoszenie odwołań od decyzji w przedmiocie zatwierdzenia planu ruchu przez osoby trzecie.

wróć