Sukces Praktyki Prawa nieruchomości, budownictwa i ochrony środowiska przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Mecenasi Joanna Rewkowska i Aleksander Bulski reprezentowali klienta realizującego projekt budowy zespołu żłobkowo-przedszkolnego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie skargi kasacyjnej od wyroku uchylającego pozwolenie na budowę. Wydany w sprawie wyrok sądu I instancji skutkował koniecznością wstrzymania prowadzenia budowy, która w momencie jego wydania znajdowała się na końcowym etapie. W następstwie skargi kasacyjnej wniesionej przez prawników kancelarii w imieniu uczestnika postępowania, NSA uchylił w całości wyrok sądu I instancji oraz oddalił skargę na pozwolenie na budowę. Wyrok jest prawomocny i pozwala na dokończenie projektu, który musiał ulec wstrzymaniu na czas rozpoznawania skargi przez NSA.

wróć