Sukces mec. Stanisława Radowickiego przed Polską Komisją Akredytacyjną

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, uwzględniając argumenty zawarte we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy uczelni niepublicznej reprezentowanej mec. Stanisława Radowickiego, dokonało zmiany negatywnej opinii odnośnie do spełniania przez uczelnię kryteriów do prowadzenia kierunku zarządzanie.

Na skutek zmiany opinii PKA na opinię pozytywną, Minister Edukacji i Nauki wydał na rzecz naszego klienta decyzję administracyjną, udzielającą pozwolenia na utworzenie w uczelni kierunku zarządzanie, studia pierwszego stopnia.

wróć