Styczeń 2013

Marek Wierzbowski przewodniczył Walnemu Zgromadzaniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, na którym dokonano zmiany prezesa Giełdy – pana Ludwika Sobolewskiego zastąpił Adam Maciejewski.

CH Beck, prestiżowy wydawca literatury prawniczej, opublikował drugie wydanie Komentarza do Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi pod redakcją prezesa Hausera i Marka Wierzbowskiego. W najbliższych dniach winno ukazać się drukiem drugie wydanie Komentarza do kpa, którego współredaktorem jest także Marek Wierzbowski.

wróć