Stanisław Radowicki

senior associate
s.radowicki@wierzbowski.com 022 312 41 10

Stanisław Radowicki

senior associate

Stanisław Radowicki, senior managing associate Kancelarii, uzyskał dyplom The Center for American Law Studies of the University of Florida Levin College of Law and Warsaw University Faculty of Law and Administration. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się na prawie i postępowaniu administracyjnym – w szczególności na prawie farmaceutycznym, zwłaszcza tematyce badań klinicznych – oraz na regulacjach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem i obrotem materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym. Jest jednym z niewielu prawników w Polsce wyspecjalizowanych w skomplikowanych regulacjach prawnych rynku gier hazardowych. Brał udział w wielu projektach i transakcjach mających wymiar międzynarodowy, doradzał Klientom zarówno polskim, jak i zagranicznym. Mecenas Radowicki ma znaczące doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych (w tym przed prezesami Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Prezesem UOKiK czy Ministrem Finansów) oraz procesowe z zakresu spraw karnych i cywilnych.

Mecenas Radowicki prowadzi także szeroką działalność naukową. Jest wykładowcą prawa medycznego na Wydziale Nauk Medycznych WST w Zabrzu, prowadzi także szkolenia z prawa medycznego i farmaceutycznego. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z tego zakresu. Jest także współredaktorem naukowym i współautorem najnowszego komentarza do ustawy o grach hazardowych (WoltersKluwer 2019) oraz współautorem komentarza do ustawy o rezerwach strategicznych pod red. M. Pawełczyka, P. Ligenzy i R. Stankiewicza (Iuris, 2012)

Sędzia Sądu Koleżeńskiego w Stowarzyszeniu na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce GCPpl zrzeszającego ponad 1100 osób.