Stanisław Łuszcz

associate

Stanisław Łuszcz

associate

Stanisław Łuszcz, associate, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Należy do zespołu prowadzącego postępowania sądowe, arbitrażowe i mediacyjne.

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw sądowych związanych z kredytami frankowymi. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych w Krakowie i Warszawie. Włada językiem angielskim.