Szkolnictwo wyższe

Kancelaria świadczy kompleksową obsługa prawną na rzecz publicznych i niepublicznych szkół wyższych w całej Polsce.

Szczególne doświadczenie praktyczne z zakresu funkcjonowania szkolnictwa wyższego wynika z pracy akademickiej prof. dr hab. Marka Wierzbowskiego, który był wieloletnim Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz wieloletnim Kierownikiem Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego na tym samym wydziale. W przeszłości pełnił on również funkcję prodziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz funkcję prorektora Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładał jako Visiting Professor na wydziałach prawa uniwersytetów amerykańskich: McGeorge School of Law, Capital University, University of San Francisco, Indiana University Bloomington, St.Louis University. Mec. Stanisław Radowicki jest wykładowcą akademickim oraz posiada bogate doświadczanie z zakresu reprezentacji szkół wyższych przed organami administracji publicznej.

Do najistotniejszych osiągnięć Kancelarii w zakresie prawa szkolnictwa wyższego należy zaliczyć uzyskanie dla Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach (2018) oraz dla Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (2020) uprawnień do prowadzenia studiów na kierunku lekarskim. Dzięki wsparciu prawnemu prof. dr hab. Marka Wierzbowskiego oraz mec. Stanisława Radowickiego obie szkoły niepubliczne uzyskały możliwość kształcenia przyszłych lekarzy. Aktualnie w Polsce jedynie 4 uczelnie niepubliczne posiadają takie uprawnienie, z czego dwie z nich uzyskały je dzięki wsparciu naszych prawników.

Zakres naszych usług doradztwa prawnego na rzecz szkół wyższych obejmuje m.in.:

Specjaliści: