Samorząd. Gospodarka komunalna

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz podmiotów sektora samorządowego, w tym dla jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, jak również dla samorządowych jednostek organizacyjnych, w szczególności dla spółek, których akcjonariuszami bądź udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego.

W zakresie powyższej problematyki Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę tych podmiotów, która w szczególności obejmuje sprawy związane z:

Nasze działania na rzecz jednostek samorządu terytorialnego obejmują także reprezentowanie tych podmiotów w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych, negocjowanie, tworzenie oraz analizę prawną umów z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych, obsługę procesów pozyskiwania finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki komunalne, a także sporządzanie opinii prawnych.

Praktyką Kancelarii w przywołanych obszarach kieruje prof. dr hab. Marek Wierzbowski przez wiele lat kierujący Katedrą Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjaliści: