Prawo usług finansowych, bankowych, ubezpieczeniowych, płatniczych itd.

Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo prawne w zakresie świadczenia usług finansowych przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, instytucje płatnicze, zakłady ubezpieczeń, pośredników ubezpieczeniowych, fundusze inwestycyjne, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, a także przedsiębiorców niepodlegających jakiejkolwiek publicznoprawnej reglamentacji (niereglamentowane usługi finansowe).

Zapewniamy świadczenie pomocy prawnej w zakresie:

W Kancelarii świadczenie pomocy prawnej w powyższym zakresie prowadzone jest przez zespół prawników pod nadzorem prof. dr hab. Marka Wierzbowskiego.

Specjaliści: