Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Utworzenie praktyki Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na doradztwo w tych obszarach prawa. Jesteśmy świadomi doniosłego znaczenia, jakie dla podmiotów zmagających się z problemem niewypłacalności ma kompleksowa pomoc prawna realizowana na najwyższym poziomie. Ponadto, Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe jest dziedziną, w której szczególnie istotne są skuteczność i szybkość działania. Wszechstronne i wieloletnie doświadczenie naszych prawników stanowi gwarancję otrzymania przez Klientów Kancelarii najwyższej jakości pomocy prawnej w tym zakresie.

Zakres usług oferowanych w ramach specjalizacji Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

 1. Doradztwo w zakresie prawa upadłościowego, w tym:
  • analiza kondycji przedsiębiorców celem zbadania, czy zachodzą przesłanki niewypłacalności, powodujące powstanie obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości;
  • przygotowanie scenariusza działania umożliwiającego zainicjowanie postępowania upadłościowego w optymalnym momencie;
  • doradztwo prawne przy sporządzaniu wniosku o ogłoszenie upadłości, w tym wniosku o przygotowaną likwidację (tzw. pre-pack), pozwalającą na sprawne zbycie przedsiębiorstwa dłużnika na rzecz określonego nabywcy;
  • reprezentowanie dłużnika w postępowaniu upadłościowym;
  • zastępstwo procesowe w ramach postępowania upadłościowego;
  • doradztwo przy zawieraniu układu w toku postępowania upadłościowego;
  • reprezentacja wierzycieli w postępowaniu upadłościowym;
  • obsługa prawna syndyków.
 2. Doradztwo w zakresie prawa restrukturyzacyjnego, w tym:
  • analiza kondycji przedsiębiorców celem zbadania, czy zachodzą przesłanki umożliwiające zainicjowanie postępowania restrukturyzacyjnego;
  • doradztwo co do odpowiedniego rodzaju postępowania (postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne);
  • udział w negocjacjach z wierzycielami celem pozyskania ich akceptacji dla działań restrukturyzacyjnych;
  • przygotowanie wniosku restrukturyzacyjnego;
  • zastępstwo procesowe w ramach postępowania restrukturyzacyjnego;
  • monitorowanie działalności organów postępowania restrukturyzacyjnego, przygotowywanie środków zaskarżenia, doradztwo przy opracowaniu propozycji układowych;
  • udział w posiedzeniach rady wierzycieli, na zgromadzeniu wierzycieli, itp.;
  • sporządzanie opinii prawnych odnoszących się do zagadnień związanych z prawem restrukturyzacyjnym.
 3. Doradztwo prawne dla menadżerów, w tym:
  • doradztwo prawne w odniesieniu do odpowiedzialności powstałej w następstwie niewypłacalności spółki (art. 299 KSH, art. 21 Prawa upadłościowego), odpowiedzialności cywilnej wobec spółki, a także odpowiedzialności karnej wynikłej z pełnionej funkcji zarządczej.
Specjaliści: