Prawo geologiczne i górnicze

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie stosowania prawa geologicznego i górniczego.

Posiadamy znaczne doświadczenie w reprezentowaniu przedsiębiorców w toku postępowań administracyjnych w przedmiocie uzyskania lub wydłużenia koncesji geologicznych oraz koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż. Na potrzeby wsparcia podmiotów z sektora górniczego w procedurze uzyskiwania koncesji sporządzamy opinie prawne obejmujące szczegółowe zagadnienia, takie jak m.in. udział organizacji społecznych w postępowaniu, uzyskiwanie uzgodnień czy prowadzenie postępowań przy znacznej liczbie stron.

Prawnicy Kancelarii z sukcesem doradzali w postępowaniach dotyczących strategicznych krajowych inwestycji sektora energetycznego, obejmujących eksploatację złóż kopalin. Zajmowaliśmy się również problemami związanymi z ruchem zakładów górniczych, w tym wykorzystania materiałów wybuchowych.

Nasza praktyka obejmuje również opiniowanie zmian legislacyjnych mających na celu eliminację wątpliwości interpretacyjnych oraz rozwiązań utrudniających prawidłowe i sprawne prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie udzielenia koncesji.

Praktyką z zakresu prawa geologicznego i górniczego zajmuje się mec. Joanna Rewkowska, mec. Mariusz Rypina, a także młodsi prawnicy – Agata Broniewska. W kluczowe procesy z zakresu prawa geologicznego i górniczego aktywnie włącza się prof. dr hab. Marek Wierzbowski.

Specjaliści: