Postępowania administracyjne oraz postępowania przed sądami administracyjnymi

Postępowania administracyjne oraz postępowania przed sądami administracyjnymi są jedną z głównych, powszechnie uznanych specjalizacji Kancelarii. Prawnicy Kancelarii prowadzili wiele trudnych spraw z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości, ochrony środowiska, prawa samorządu terytorialnego, prawa o cudzoziemcach i obywatelstwie, ochrony danych osobowych, prawa górniczego i geologicznego, prawa lotniczego, prawa kolejowego i regulacji wszystkich rodzajów transportu, rynków finansowych etc.

Prawnicy Kancelarii reprezentują Klientów jako pełnomocnicy w postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi. Występowaliśmy – jako przedstawiciele podmiotów prywatnych – skarżąc decyzje administracyjne, ale również jako przedstawiciele instytucji rządowych, których działania lub rozstrzygnięcia były kwestionowane.

Liczne sprawy przed organami administracji i sądami administracyjnymi prowadzone są przez zespół Nieruchomości, budownictwa i projektów inwestycyjnych kierowany przez mec. Wojciecha Jacyno,. Są to sprawy o zróżnicowanym charakterze dotyczące m.in. obiektów infrastrukturalnych, energetycznych, komercyjnych oraz budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego.

Przed sądami administracyjnymi wielokrotnie występuje mec. Anna Krysiak, kierująca zespołem postępowań spornych i prof. Marek Wierzbowski.

W sprawach administracyjnych i przed sądami administracyjnymi często występuje również mec. Mariusz Rypina reprezentując Klientów w postępowaniach regulacyjnych (z zakresu prawa energetycznego, telekomunikacyjnego i rynku kolejowego), jak również m.in. w sprawach dotyczących dostępu do informacji publicznej. Mec. Rypina często reprezentuje Klientów Kancelarii również przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W rozbudowanej praktyce z zakresu prawa administracyjnego istotny udział mają inni prawnicy kancelarii: partner Sławomir Jakszuk i adwokat Klaudia Brzezińska – Jaromin (głównie rynek kapitałowy i rynki finansowe) i Stanisław Radowicki (głównie prawo farmaceutyczne, medyczne, uzbrojenie, gry hazardowe).

W niektórych sprawach, prowadzonych przez nas przed sądami administracyjnymi, wydano orzeczenia o charakterze precedensowym. Prawnicy Kancelarii reprezentowali Klientów m.in. przed składami rozszerzonymi Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak również w stosunkowo rzadko stosowanym postępowaniu mediacyjnym przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

W prowadzeniu spraw przed organami administracji istotne znaczenie ma autorytet prof. dr hab. Marka Wierzbowskiego, profesora zwyczajnego Uniwersytetu Warszawskiego i redaktora (wspólnie z prof. Romanem Hauserem, długoletnim prezesem NSA) komentarzy wydanych przez CH Beck do Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i Postępowania egzekucyjnego w administracji, z których każdy miał wiele wydań.

Ponadto postępowaniem administracyjnym zajmują się także: associate partner Jakub Żelazek, oraz associates i senior associates: Andrzej Zabojski (w obszarze budownictwa i nieruchomości), Klaudia Brzeziñska-Jaromini Anna Dusza (w zakresie rynku kapitałowego), Bartłomiej Małkiewicz ( w obszarze regulacji i ochrony konkurencji)

Specjaliści: