Ochrona środowiska. Gospodarka odpadami

Kancelaria świadczy szeroki zakres usług doradztwa prawnego w zakresie prawa ochrony środowiska. Doradztwo obejmuje m.in. przeprowadzanie audytów w zakresie przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska, ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody czy prawa wodnego.

Posiadamy znaczne doświadczenie w zakresie postępowań dotyczących uzyskiwania decyzji zezwalających na korzystanie ze środowiska (pozwoleń zintegrowanych lub sektorowych), a także oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko prowadzonej w ramach procedury uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Nasze usługi w tym aspekcie obejmują w szczególności:

Kancelaria przygotowuje opinie prawne, w tym również we współpracy z uznanymi autorytetami ze świata naukowego, dotyczące tematyki prawa ochrony środowiska, w szczególności opinie w przedmiocie interpretacji prawa ochrony środowiska na potrzeby realizacji inwestycji. W prowadzonych przez Kancelarię badaniach due diligence szczególnie wnikliwie analizowane są posiadane przez spółkę decyzje administracyjne i umowy z zakresu ochrony środowiska.

Kancelaria świadczy powyższe usługi m.in. na rzecz przedsiębiorstw z sektora energetycznego (zarówno energetyki konwencjonalnej, jak i OZE), w tym dla podmiotów realizujących w ostatnich latach największe inwestycje energetyczne w Polsce, jak również dla podmiotów realizujących strategiczne inwestycje liniowe.

Prawnicy Kancelarii posiadają również szerokie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów prowadzących działalność z zakresu gospodarki odpadami, w tym doradztwie przy dostosowaniu się do aktualnego stanu prawnego oraz właściwym stosowaniu obowiązujących przepisów, a także uzyskiwaniu wymaganych na podstawie ustawy o odpadach zezwoleń i decyzji administracyjnych.

Praktyką prawa ochrony środowiska kieruje mec. Wojciech Jacyno, który jest m. in. współautorem komentarza do ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko (wyd. C.H. Beck).

Ważną rolę doradczą w funkcjonowaniu praktyki w zakresie prawa ochrony środowiska i gospodarki odpadami pełni prof. dr hab. Marek Wierzbowski, pod którego opieką naukową został przygotowany komentarz do ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko (wyd. C.H. Beck).

Specjaliści: