Ochrona środowiska. Gospodarka odpadami

Kancelaria świadczy szeroki zakres usług doradztwa prawnego w zakresie prawa ochrony środowiska. Doradztwo obejmuje m.in. przeprowadzanie audytów w zakresie przestrzegania przepisów Prawa ochrony środowiska, Ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko, Ustawy o odpadach, Ustawy o ochronie przyrody czy Prawa wodnego.

Posiadamy znaczne doświadczenie w zakresie postępowań dotyczących uzyskiwania decyzji zezwalających na korzystanie ze środowiska (pozwoleń zintegrowanych lub sektorowych), a także oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko prowadzonej w ramach procedury uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Nasze usługi w tym aspekcie obejmują w szczególności:

Kancelaria przygotowuje opinie prawne, m.in. we współpracy z uznanymi autorytetami ze świata naukowego, dotyczące tematyki prawa ochrony środowiska, w szczególności opinie w przedmiocie interpretacji Prawa ochrony środowiska na potrzeby realizacji inwestycji. W prowadzonych przez Kancelarię badaniach due diligence, w tym spółek prowadzących farmy wiatrowe, szczególnie wnikliwie analizowane są posiadane przez spółkę decyzje administracyjne i umowy z zakresu ochrony środowiska.

Kancelaria świadczy powyższe usługi m.in. na rzecz przedsiębiorstw z sektora chemicznego i energetycznego (zarówno energetyki konwencjonalnej, jak i OZE), w tym dla podmiotów realizujących w ostatnich latach największe inwestycje energetyczne w Polsce, jak również dla podmiotów realizujących strategiczne inwestycje liniowe.

Prawnicy Kancelarii posiadają również szerokie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów prowadzących działalność z zakresu gospodarki odpadami, w tym doradztwie przy dostosowaniu się do aktualnego stanu prawnego oraz właściwym stosowaniu obowiązujących przepisów, a także uzyskiwaniu wymaganych na podstawie Ustawy o odpadach zezwoleń i decyzji administracyjnych.

Praktyką prawa ochrony środowiska kieruje mec. Joanna Rewkowska, która skutecznie prowadzi najtrudniejsze sprawy dotyczące największych inwestycji energetycznych. Doradztwo prawne w zakresie gospodarki odpadami i środowiskowych aspektów realizacji inwestycji prowadzi także mec. Wojciech Jacyno oraz Agata Broniewska i Aleksander Bulski wspierani przez grupę młodszych prawników. Mec. Joanna Rewkowska jest współautorką Komentarza do ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko (wyd. Beck, 3 wydania).

Specjaliści: