Nowe technologie. Telekomunikacja

Kancelaria świadczy usługi w zakresie doradztwa prawnego na rzecz wiodących podmiotów na polskim rynku telekomunikacyjnym oraz mediowym. Świadcząc na rzecz naszych Klientów usługę kompleksowego doradztwa prawnego oraz współpracując przy realizacji konkretnych projektów, prawnicy naszej Kancelarii zdobyli bogate doświadczenie umożliwiające im swobodne poruszanie się wśród zagadnień prawa telekomunikacyjnego, jak również uwzględnianie specyfiki tego rynku przy rozpatrywaniu problemów z zakresu innych gałęzi prawa.

Doświadczenie Kancelarii w obszarze prawa telekomunikacyjnego obejmuje doradztwo związane z regulacją rynku telekomunikacyjnego, postępowaniem przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ochroną praw użytkowników końcowych, procesem przyznawania częstotliwości, współpracą międzyoperatorską, stosowaniem ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Przedmiotem naszych analiz prawnych były także m.in. analiza możliwości zawarcia porozumienia z organem regulacyjnym na tle obowiązujących przepisów prawa, klauzule modyfikacyjne w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych, badanie statusu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, czy zastosowanie art. 43a oraz 172 ustawy Prawa telekomunikacyjnego. Kancelaria zajmowała się także kwestiami dotyczącymi ograniczeń i eliminowania zjawiska tzw. „sztucznego ruchu” w sieci telekomunikacyjnej oraz sprawami dotyczącymi tzw. antyfraud-u, jak również związanymi z realizacją obowiązku must carry/must offer.

Prawnicy naszej Kancelarii świadczą także usługi w zakresie bieżącego doradztwa na rzecz klientów z branży nowych technologii i mediów, ściśle związane z prowadzoną przez te podmioty działalnością. Usługi Kancelarii obejmowały m.in. tworzenie nowych lub dostosowywanie istniejących regulacji wewnętrznych portali internetowych prowadzonych przez takie podmioty. Prawnicy Kancelarii wspierają także klientów w procesach wdrożeniowych istotnego dla tej grupy klientów oprogramowania komputerowego.

Praktyką Kancelarii w tym zakresie kieruje mec. Kamilla Pomorska przy czynnym udziale prof. dr hab. Marka Wierzbowskiego oraz pozostałych doświadczonych prawników Kancelarii.

Specjaliści: