Linie lotnicze, porty lotnicze i przepisy prawa lotniczego

Kancelaria prowadzi obsługę prawną linii lotniczych, portów lotniczych oraz agencji żeglugi powietrznej i innych spółek sektora lotniczego.

W ramach tych usług doradzamy w kwestiach związanych z pomocą dotyczącą prawnych aspektów finansowania projektów ze środków unijnych, w tym w kontekście zasady trwałości. Przygotowujemy opinie prawne, dotyczące potencjalnej pomocy państwa dla portów lotniczych i linii lotniczych.

Wspieramy klientów w zakresie prawa lotniczego w zakresie współpracy pomiędzy portami lotniczymi. Pomagamy w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów dla agencji żeglugi powietrznej. Wykonujemy analizy i opinie dotyczące praw własności intelektualnej, w tym w zakresie oprogramowania do zarządzania ruchem lotniczym. Pomagamy przy ustalaniu zasad współpracy pomiędzy portami lotniczymi a przewoźnikami.

Wspieramy klientów w zakresie regulaminów pracy i zbiorowych układów pracy, w tym w zakresie czasu pracy załóg statków powietrznych (personel lotniczy i personel pokładowy) oraz relacji ze związkami zawodowymi.

W ostatnich latach lider Zespołu mec. Przemysław Kamil Rosiak współpracował z linią lotniczą, agencją żeglugi powietrznej oraz dwoma regionalnymi portami lotniczymi, dla których przygotował m.in. analizę dotyczącą możliwości zaawansowanej współpracy pomiędzy portami lotniczymi w aspekcie przepisów dotyczących funduszy unijnych, prawa konkurencji i prawa lotniczego; analizę dotyczącą sytuacji portu lotniczego w kontekście zarzutu otrzymania niezgodnej z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa; analizę możliwości zawarcia umowy z nowym przewoźnikiem lotniczym oraz projekt umowy marketingowej z tym przewoźnikiem, a także analizę w przedmiocie możliwości renegocjacji umowy z przewoźnikiem z uwzględnieniem przepisów dotyczących opłat lotniskowych i ograniczenia operacji lotniczych. Współpracował także w projektach dotyczących przygotowania dokumentacji lotniskowej oraz wymogów związanych z otwarciem nowego lotniska na terenie Polski.

Specjaliści: