Kredyty frankowe

Prawnicy Kancelarii są uznanymi specjalistami w zakresie tzw. kredytów frankowych, czyli kredytów denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego. Wyrazem naszej specjalizacji jest nie tylko reprezentowanie banków w kilkaset procesach dotyczących kredytów frankowych, lecz także zwracanie się do nas, jako ekspertów, przez różne instytucje w tym m.in. przez Europejski Kongres Finansowy, a także strony umów kredytowych będące w sporze lub rozważające możliwość zainicjowania takiego sporu.

Można tu przykładowo wskazać zaproszenie prof. dr hab. Marka Wierzbowskiego do otwarcia i moderowania dyskusji poświęconej kluczowym problemom prawnym i ekonomicznym, jakie rodzą kredyty frankowe, która odbyła się z udziałem m.in. prof. Andrzeja Koźmińskiego z Akademii Leona Koźmińskiego, b. premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego, prof. Aleksandra Chłopeckiego, prof. Jerzego Pisulińskiego – dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, szeregu praktykujących adwokatów reprezentujących kredytobiorców i stronę bankową. W tejże konferencji jednym z mówców był również mec. Mariusz Rypina z naszej Kancelarii. Przygotowywaliśmy także na zlecenie audytorów analizy klauzul umownych, oceniając ich skutki prawne z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W sprawach kredytów frankowych reprezentujemy banki w procesach wszczynanych z powództwa kredytobiorców, jak też w procesach wszczynanych z powództwa banków, dotyczących zwrotu kapitału, a także zapłaty za korzystanie przez kredytobiorców z udostępnionego im kapitału przez banki. Skutecznie reprezentujemy też banki w licznych mediacjach miedzy bankami a kredytobiorcami, a także w zawieraniu ugód miedzy bankami a kredytobiorcami. Nasz zespół zajmujący się kredytami frankowymi liczy kilkunastu doświadczonych prawników.

W sprawach kredytów frankowych, celem uniknięcia ewentualnego konfliktu interesów nie przyjmujemy reprezentacji kredytobiorców wobec banków.

Nasi czołowi specjaliści:

Adw. Anna Krysiak

Adw. Jakub Żelazek

Adw. Marcin Piątkowski

Specjaliści: