Energetyka

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz przedsiębiorstw energetycznych oraz podmiotów zamierzających podjąć działalność w sektorze energetyki lub przedsiębiorców działających w otoczeniu tego sektora. Praktyka Kancelarii obejmuje także doradztwo na rzecz odbiorców paliw i energii. Prawnicy Kancelarii zajmują się wszelkimi problemami wchodzącymi w zakres prawa energetycznego, tak z podsektora elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa, jak i paliw ciekłych. Doradztwo dotyczy wszelkich rodzajów działalności energetycznej (wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja, magazynowanie, obrót).

Praktyka Kancelarii w zakresie prawa energetycznego uwzględnia wszelkie aspekty regulacyjne (jak koncesje, taryfy, obowiązki sprawozdawcze względem regulatora, dostęp do sieci, przyłączanie do sieci, unbundling, systemy wsparcia energii z OZE lub z kogeneracji) kwestie infrastruktury sieciowej, czy umów o dostarczanie energii elektrycznej (w tym umów kompleksowych). Praktyka Kancelarii w zakresie prawa energetycznego obejmuje także kwestie środowiskowe, zarówno na etapie procesu inwestycyjnego jak i dalszej eksploatacji instalacji energetycznych, a także regulacje dotyczące wymogów konstrukcyjnych dla budowli oraz instalacji energetycznych, w tym w zakresie dozoru technicznego.

Doskonała znajomość sektora energetycznego, w tym jego uczestników i specyfiki prowadzonej przez nich działalności, czyni z nas odpowiedniego doradcę w nawet najbardziej skomplikowanych sprawach z zakresu energetyki. Z usług Kancelarii korzystają między innymi wiodące przedsiębiorstwa elektroenergetyczne, paliwowe i gazowe. Prawnicy Kancelarii świadczyli także usługi doradcze na rzecz Urzędu Regulacji Energetyki i Ministerstwa Gospodarki.

Praktyką Kancelarii w zakresie prawa energetycznego kieruje mec. Mariusz Rypina, przy czynnym udziale prof. dr hab. Marka Wierzbowskiego oraz pozostałych doświadczonych prawników Kancelarii.

Specjaliści: