Dozór techniczny i ocena zgodności (CE)

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego w specjalistycznym obszarze dozoru technicznego zgodnie z ustawą o dozorze technicznym oraz w zakresie systemów oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami i dopuszczania wyrobów do obrotu zgodnie z tzw. dyrektywami nowego podejścia. Doradzamy m.in. największym w Polsce przedsiębiorcom w prowadzonych przez nich procesach inwestycyjnych, w tym modernizacyjnych.

Praktyka Kancelarii obejmuje w szczególności doradztwo w zakresie transportowego dozoru technicznego sprawowanego przez TDT nad urządzeniami technicznymi wykorzystywanymi w procesach logistycznych paliw płynnych i gazowych. Doradzamy także w zakresie dozoru technicznego sprawowanego przez UDT. Nasze doradztwo obejmuje również wszelkie kwestie prawne w obszarze systemów oceny zgodności w myśl dyrektyw nowego podejścia i zgodnie z normami zharmonizowanymi, w tym związane z deklaracjami zgodności i oznakowaniem CE.

Praktyką Kancelarii w zakresie dozoru technicznego i oceny zgodności kieruje mec. Mariusz Rypina.

Specjaliści: