Sąd arbitrażowy przy KNF

Przewodniczący KNF powołał od dnia 1 października prof. Marka Wierzbowskiego do grona arbitrów przy sądzie arbitrażowym przy Komisji Nadzoru Finansowego.

wróć