Referat Mec. Jacyno

Na największej konferencji poświęconej górnictwu odkrywkowemu, organizowanej wspólnie przez PGE GIEK oraz AGH w Wiśle, mec. Wojciech Jacyno wystąpił z referatem pt. „Udział społeczeństwa w postepowaniach o wydanie decyzji środowiskowych i koncesji wydobywczych”

wróć