Publikacje

Prawo Administracyjne

Jest to faktycznie piętnaste wydanie podręcznika akademickiego przygotowanego głównie przez Katedrę Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego z udziałem prawników naszej kancelarii.

Prawo gospodarcze

Dzieło jest siódmym wydaniem podręcznika akademickiego obejmującego szerokie spectrum zagadnień prawa gospodarczego, w tym dotyczących ochrony konkurencji i prawa instytucji finansowych, przygotowany przez środowisko akademickie z udziałem byłych prezesów NBP, UOKiK i UTK.

Proces inwestycji budowlanych

Praca zbiorowa przygotowana z udziałem sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, omawiająca praktyczne problemy procesu inwestycyjnego.

Prawo budowlane. Komentarz

Książka stanowi kolejne wydanie szeroko używanego komentarza do prawa budowlanego, przygotowane z udziałem sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także doświadczonych praktyków...
ustawa-planowaniu-zagospodarowaniu-wyd3

Ustawa o planowaniu I zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz

Książka stanowi trzecie wydanie szeroko używanego komentarza do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...