Publikacje

Rozporządzenie Ue Nr 596/2014 W Sprawie Nadużyć Na Rynku Prawo Rynku Kapitałowego. Komentarz

Dzieło jest komentarzem do słynnego rozporządzenia unijnego zwanego MAR, bezpośrednio w Polsce stosowanego i sprawiającego wiele kłopotów szczególnie w zakresie informacji poufnych i manipulacji.

Konstytucja Biznesu. Komentarz

Jest to Komentarz do podstawowych ustaw regulujących sytuację przedsiębiorców, w tym prawa przedsiębiorców. Doświadczenie pokazuje, że przedsiębiorcy nie zawsze zdają sobie sprawę ze wszystkich przysługujących im uprawnień.

Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta

Dzieło przygotowane przez prawników kancelarii adw. Annę Krysiak, adw. Mateusza Olewińskiego i adw. Jakuba Żelazka pod red. Prof. Marka Wierzbowskiego. W związku z zaostrzeniem odpowiedzialności biegłych rewidentów dzieło niezbędne...

Prawo Administracyjne

Jest to faktycznie piętnaste wydanie podręcznika akademickiego przygotowanego głównie przez Katedrę Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego z udziałem prawników naszej kancelarii.

Prawo gospodarcze

Dzieło jest siódmym wydaniem podręcznika akademickiego obejmującego szerokie spectrum zagadnień prawa gospodarczego, w tym dotyczących ochrony konkurencji i prawa instytucji finansowych, przygotowany przez środowisko akademickie z udziałem byłych prezesów NBP, UOKiK i UTK.

Proces inwestycji budowlanych

Praca zbiorowa przygotowana z udziałem sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, omawiająca praktyczne problemy procesu inwestycyjnego.

Prawo budowlane. Komentarz

Książka stanowi kolejne wydanie szeroko używanego komentarza do prawa budowlanego, przygotowane z udziałem sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także doświadczonych praktyków...
ustawa-planowaniu-zagospodarowaniu-wyd3

Ustawa o planowaniu I zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz

Książka stanowi trzecie wydanie szeroko używanego komentarza do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...