Prof. Marek Wierzbowski reprezentował Ministra Skarbu Państwa w rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym

W dniu 14 kwietnia 2014 r. Trybunał Konstytucyjny, po rozpoznaniu wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego zbadania konstytucyjności zasad i trybu wyboru kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, orzekł, że zarządzenie Ministra Skarbu Państwa nr 45 z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa jest zgodne z art. 93 ust. 1 i 2 konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny w motywach ustnych przychylił się do argumentacji prezentowanej przez Prof. Marka Wierzbowskiego, zgodnie z którą zarządzenie Ministra Skarbu Państwa nr 45 jest kierowane do pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa i określa tryb procedowania w postępowaniu kwalifikacyjnym poprzedzającym wskazanie przez Ministra Skarbu Państwa kandydatów na członków rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa, co z kolei stanowi przejaw działania Ministra Skarbu Państwa jako akcjonariusza wykonującego uprawnienia wynikające z akcji.

wróć