Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Ukazało się siódme, zmienione i uzupełnione wydanie Komentarza do Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi pod redakcją profesorów Romana Hausera (sędzia NSA, były prezes, aktualnie dyrektor Biura orzecznictwa NSA) i Marka Wierzbowskiego. Komentarz jest przygotowany przez zespoły autorskie obejmujące sędziów NSA i pracowników naukowych i cieszy się dużym uznaniem na rynku.

wróć