Postępowanie prejudycjalne przed TSUE

Przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej trafia coraz więcej polskich spraw, w których uczestniczą prawnicy z naszego kraju. Wiele z tych spraw ma doniosłe znaczenie dla obrotu prawnego w Polsce (np. sprawy frankowe, podatkowe, czy dotyczące sporu o praworządność). Z drugiej strony są to zazwyczaj sprawy trudne, które wymagają od prawników specjalistycznej wiedzy i kompetencji. Nic więc dziwnego, że przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy) czy osoby fizyczne (np. konsumenci) stawiają często przed poważnym problemem, komu powierzyć reprezentowanie ich interesów przed unijnymi sądami. Wskazówki w tym zakresie daje przygotowany przez Redakcję Publikacji Elektronicznych raport, który jako pierwszy w naszym kraju analizuje dotychczasowy udział polskich prawników w postępowaniach przed TSUE.

Czytaj całość – (załącznik PDF)

wróć