Posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju

Prof. Wierzbowski został zaproszony na posiedzenie sekcji Gospodarka, praca, przedsiębiorczość Narodowej Rady Rozwoju celem zreferowania zagadnień regulacji w Rządowej strategii rynku kapitałowego. W posiedzeniu wziął udział Prezydent RP, Prof. Jacek Jastrzębski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego KNF; Jerzy Kwieciński tymczasowo wykonujący obowiązki Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju; Paweł Mucha Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP; Rafał Kos, Koordynator Sekcji i Doradca Prezydenta RP; Doradcy ekonomiczni Prezydenta RP: Cezary Kochalski, Zdzisław Sokal; Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju; Jacek Fotek i Piotr Borowski – członkowie Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych, oraz członkowie sekcji Gospodarka, praca, przedsiębiorczość NRR. Informacja o spotkaniu jest zamieszczona na stronie Kancelarii Prezydenta.

wróć