Polski Związek Pracodawców Budownictwa wspólnie z naszą kancelarią zorganizował kongres “Dobre prawo, Dobre budownictwo”

W kongresie uczestniczyła m.in. prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzata Stręciwilk. Mec. Jacyno z naszej kancelarii poprowadził pierwszą dyskusję panelową pod tytułem Czy prawo wspiera rozwój infrastruktury i budownictwa oraz przedsiębiorców; zaś dyskusję dotyczącą decyzji administracyjnych moderował mec. Jóźwiak, gdzie panelistką była mec. Rewkowska. Kongres był znaczącym wydarzeniem w zakresie wymiany poglądów/doświadczeń przedsiębiorstw budowlanych w zakresie kluczowych problemów prawnych budownictwa.

wróć