Paweł Makowski

of counsel

Paweł Makowski

of counsel

Paweł Makowski of counsel. Posiada wieloletnie bardzo duże doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych. Jest wybitnym znawca problematyki ochrony danych osobowych tak w zakresie przygotowania wewnętrznych dokumentów dotyczący ochrony danych jak i postepowań przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych. Przez kilka lat był członkiem kadry kierowniczej polskiego organu ochrony danych, będąc dyrektorem odpowiedzialnym za współpracę międzynarodową (w tym prace nad RODO na szczeblu UE) oraz radcą Generalnego Inspektora. Z racji tej funkcji uczestniczył w pracach przygotowawczych do wprowadzenia w Polsce RODO, a także pracach ustawodawczych z zakresu ochrony danych osobowych. Jest autorem wielu dokumentów i opinii. Jest też współautorem komentarza do RODO wydanego pod redakcją Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Do jego zadań należało również udzielanie odpowiedzi w imieniu Urzędu na problemy podnoszone przez uczestników konferencji. Niewątpliwie w zakresie problematyki ochrony danych osobowych, a szczególnie RODO, jest wybitnym specjalistą uznanym tak przez Urząd Ochrony Danych Osobowych jak i przez rynek przy przygotowaniu wewnętrznych dokumentów podmiotów przetwarzających dane osobowe i rozwiązaniu problemów prawnych na jakie natrafiają, lub natrafić mogą stosując RODO.