Paulina Skoczyń

associate
p.skoczyn@wierzbowski.com 022 312 41 10

Paulina Skoczyń

associate

Paulina Skoczyń, associate, radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, należy do zespołu Kancelarii prowadzącego postępowania sądowe, arbitrażowe i mediacyjne. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich sądach okręgowych.

Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym. W trakcie praktyki zawodowej zyskała doświadczenie w sprawach z zakresu kredytów walutowych, w tym w szczególności sporów na tle umów o kredyty hipoteczne w CHF, sporów związanych z kredytami konsumenckimi oraz leasingami. Ponadto posiada doświadczenie w sprawach z zakresu prawa medycznego, jak również w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń od ubezpieczycieli, czy też roszczeniami związanymi z nieruchomościami, w tym w szczególności tzw. sprawami dekretowymi. Posługuje się językami angielskim oraz hiszpańskim.