Ochrona spółek wobec nowych zagrożeń

„Ochrona spółek wobec nowych zagrożeń” to temat konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych przy partnerstwie Kancelarii, na której poszczególne rodzaje zagrożeń omawiali radcowie prawni Anna Celejewska Rajchert, Marcin Marczuk i Marek Wierzbowski. Były to kolejno kwestie zagrożeń wynikających z roszczeń w obszarze prawa konkurencji (A.Celejewska), kradzieży spółki (M.Marczuk) i szantażu korporacyjnego (M.Wierzbowski). „Parkiet” opublikował jednocześnie artykuł prof. Wierzbowskiego poświęcony obronie przed kradzieżą spółki giełdowej, odzwierciedlający doświadczenia Kancelarii w tym zakresie.

wróć