Nowe książki

Nowe książki

Ukazało się nowe wydanie  MERITUM Inwestycje Budowlane  pod redakcją zespołu z udziałem prof. Wierzbowskiego. Wydrukowane też zostało już  i trafia do księgarń nowe, siódme wydanie  Komentarza do Kodeksu postępowania administracyjnego  przygotowanego z udziałem prawników Kancelarii, pod red. Prof. Romana Hausera, dyrektora Biura Orzecznictwa NSA i byłego prezesa NSA i prof. Marka Wierzbowskiego.