Natalia Filipkowska

junior associate
n.filipkowska@wierzbowski.com 022 312 41 10

Natalia Filipkowska

junior associate

Natalia Filipkowska, junior associate, aplikant adwokacki, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Należy do zespołu prowadzącego postępowania sądowe, arbitrażowe i mediacyjne.

Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym. Już czasie studiów wyższych zdobywała doświadczenie zawodowe pracując przy sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych w kancelariach prawnych w Warszawie. Biegle posługuje się językiem angielskim.