Miłosz Siuda

associate, adwokat
m.siuda@wierzbowski.com 22 312 41 10

Miłosz Siuda

associate, adwokat

Miłosz Siuda, associate, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude). Laureat wyróżnienia w konkursie im. Prof. Jerzego Jakubowskiego organizowanym przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej na najlepszą pracę magisterską na temat sądownictwa arbitrażowego i mediacji. Członek zespołu prowadzącego postępowania sądowe, arbitrażowe i mediacyjne.

Specjalizuje się w sporach sądowych oraz prawie cywilnym i handlowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postepowań spornych o podłożu cywilnym, handlowym i karnym. W swojej praktyce skupia się sprawach z zakresu prawa bankowego i rynku kapitałowego, a także sporach gospodarczych. Doświadczenie zdobywał w warszawskich kancelariach oraz Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej.

Biegle posługuje się językiem angielskim.