Mec. Stanisław Radowicki Zastępcą Przewodniczącego Komisji ds. etyki badań naukowych w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach

Z dniem 28 czerwca 2021 r. Mec. Stanisław Radowicki został powołany przez JM Rektora Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach prof. WST dr. Aleksandra Ostendę do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Komisji ds. etyki badań naukowych. Zadaniem Komisji jest opiniowanie złożonych wniosków o projekty badawcze dla wszystkich wydziałów i kierunków studiów działających w WST w Katowicach oraz dla podmiotów zewnętrznych. Serdecznie gratulujemy!

wróć