Mec. Mariusz Rypina z sukcesem reprezentował zarządcę infrastruktury kolejowej przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Wyrokiem z dnia 14 czerwca 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) oddalił odwołanie od decyzji Prezesa UTK zatwierdzającej stawki opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej zarządcy.

SOKiK zgodził się ze stanowiskiem Mec. Rypiny, że powód nie wykazał, aby stawki opłat były skalkulowane w sposób nieprawidłowy. Sąd podzielił także argumentację prezentowaną przez Mec. Rypinę, że koszt, który jest bezpośrednio ponoszony przez zarządcę jako rezultat przejazdu pociągu (koszt bezpośredni) nie jest tożsamy z pojęciem kosztu krańcowego.

wróć