Mec. Joanna Rewkowska z sukcesem reprezentowała przed WSA klienta z branży energetycznej w sprawie dotyczącej pozwolenia zintegrowanego dla jednej z większych elektrowni w Polsce

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę organizacji ekologicznej kwestionującej prawidłowość pozwolenia zintegrowanego dla jednej z większych elektrowni w Polsce. W ustnym uzasadnieniu wyroku sąd I instancji podzielił argumentację przedstawioną przez Mec. Rewkowska wskazującą na prawidłowość ustaleń organów w zakresie braku przekroczenia standardów jakości środowiska.

wróć