Mec. Joanna Rewkowska z sukcesem reprezentowała klienta przed NSA w postępowaniu dotyczącym dekretu o reformie rolnej

Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną przygotowaną przez Mec. Joannę Rewkowską i oddalił skargę następców prawnych byłych właścicieli, którzy chcieli podważyć nabycie nieruchomości przez Skarb Państwa na podstawie przepisów o reformie rolnej. W niniejszej sprawie NSA orzekł reformatoryjnie i udało się w sposób korzystny dla klienta zakończyć postępowanie, bez potrzeby ponownego wydawania orzeczenia przez organy administracji.

wróć