Mec. Anna Krysiak oraz mec. Jakub Żelazek z sukcesem reprezentowali ogólnopolski związek sportowy, doprowadzając do oddalenia powództwa przeciwko Klientowi Kancelarii w precedensowej sprawie związanej z wypadkiem podczas zawodów sportowych

Mec. Anna Krysiak oraz mec. Jakub Żelazek z sukcesem reprezentowali Klienta Kancelarii – ogólnopolski związek sportowy, w precedensowej sprawie dotyczącej odpowiedzialności za wypadek, do którego doszło podczas zawodów w ekstremalnej dyscyplinie sportu. Sąd rozpoznający sprawę podzielił stanowisko prezentowane przez prawników Kancelarii, uznając że Klient Kancelarii nie ponosi odpowiedzialności za wypadek, któremu uległ uczestnik zawodów. Powództwo wytoczone przeciwko Klientowi Kancelarii zostało oddalone w całości. Rozpoznana sprawa ma znaczenie precedensowe z kilku względów – rozstrzygnięto w niej m. in. kwestię sposobu oznaczania trasy zawodów w ekstremalnej dyscyplinie sportowej i jakie znaczenie dla odpowiedzialności odszkodowawczej ma ryzyko uprawiania niebezpiecznej dyscypliny sportowej.

wróć