Mec. Anna Krysiak oraz mec. Jakub Żelazek po raz kolejny z sukcesem doprowadzili do oddalenia przez sąd arbitrażowy powództwa przeciwko Klientowi kancelarii – ogólnopolskiej sieci sklepów spożywczych, w sprawie dotyczącej rabatów posprzedażowych

Mec. Anna Krysiak oraz mec. Jakub Żelazek z sukcesem reprezentowali przed Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan ogólnopolską sieć sklepów spożywczych, w kolejnej sprawie dotyczącej rabatów posprzedażowych. Sąd arbitrażowy w całości podzielił argumentację prezentowaną przez mec. Annę Krysiak oraz mec. Jakuba Żelazka, uznając że w sprawie nie wystąpił zarzucany Klientowi kancelarii czyn nieuczciwej konkurencji. Wyrok sądu arbitrażowego w niniejszej sprawie jest ostateczny i stanowi kolejne już orzeczenie w podobnych sprawach, korzystne dla Klienta kancelarii.

wróć