Mec. Anna Krysiak i Mec. Mariusz Rypina z sukcesem reprezentowali zarządcę infrastruktury kolejowej przed Sądem Apelacyjnym

Wyrokiem z dnia 25 lipca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację powoda od wyroku oddalającego powództwo wniesione przez przewoźnika kolejowego przeciwko Skarbowi Państwa oraz przeciwko zarządcy infrastruktury kolejowej o zapłatę kilkudziesięciomilionowego odszkodowania w związku ze sposobem ustalania opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej.

Sąd Apelacyjny podzielił argumentację prezentowaną przez reprezentujących zarządcę infrastruktury kolejowej Mec. Krysiak oraz Mec. Rypinę i oddalił apelację powoda w całości.

wróć