Martyna Kalinowska-Chandu

associate
m.kalinowska@wierzbowski.com 022 312 41 10

Martyna Kalinowska-Chandu

associate

Martyna Kalinowska-Chandu, associate , adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, należy do zespołu prawa nieruchomości. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, podczas których w ramach wymiany studenckiej studiowała na Uniwersytecie w Manchesterze w Wielkiej Brytanii. W 2022 r. ukończyła studia podyplomowe z prawa ochrony środowiska na Uczelni Łazarskiego.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych, w szczególności w nadzwyczajnych trybach wzruszania decyzji administracyjnych. Reprezentowała klientów przed sądami powszechnymi w sprawach o odszkodowania za wydanie decyzji administracyjnej z naruszeniem prawa. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się na tematyce gruntów warszawskich, prawa ochrony zabytków i prawa ochrony środowiska. Biegle włada językiem angielskim.