Martyna Kalinowska

m.kalinowska@wierzbowski.com 022 312 41 10

Martyna Kalinowska

Martyna Kalinowska, associate Kancelarii, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, należy do zespołu prawa nieruchomości. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, podczas których w ramach wymiany studenckiej studiowała na Uniwersytecie w Manchesterze w Wielkiej Brytanii.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych, w szczególności w nadzwyczajnych trybach wzruszania decyzji administracyjnych. Reprezentowała klientów przed sądami powszechnymi w sprawach o odszkodowania za wydanie decyzji administracyjnej z naruszeniem prawa. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się na tematyce gruntów warszawskich, prawa ochrony zabytków i prawa ochrony środowiska.

Biegle włada językiem angielskim.