Martyna Cierkowska-Jankowska

associate
m.cierkowska@wierzbowski.com 22 312 41 10

Martyna Cierkowska-Jankowska

associate

Martyna Cierkowska-Jankowska, associate, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Płocku, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Członek zespołu prowadzącego postępowania sądowe, arbitrażowe i mediacyjne.

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym. W trakcie praktyki zawodowej zdobyła doświadczenie w zakresie prowadzenia sporów sądowych związanych z kredytami frankowymi. Posiada również kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych i karnych. Doświadczenie zdobywała w kancelariach prawnych w Warszawie. Włada językiem angielskim.