Marcin Piątkowski

associate Kancelarii
m.piatkowski@wierzbowski.com 22 312 41 10

Marcin Piątkowski

associate Kancelarii

Marcin Piątkowski, associate, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie ukończył również studia na kierunku administracja. Absolwent podyplomowych studiów Prawa i ekonomii rynku kapitałowego oraz Podstaw prawno-ekonomicznych procesu inwestycyjnego organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Świadczy bieżącą obsługę korporacyjną na rzecz spółek publicznych i niepublicznych, doradza przy transakcjach fuzji i przejęć, posiada doświadczenie w doradztwie regulacyjnym dla banków, instytucji finansowych, czy organów administracji publicznej.

Biegle posługuje się językiem angielskim.