Manipulacja jako przestępstwo cechujące się zamiarem kierunkowym – glosa prawników Kancelarii

W najnowszym numerze Glosy (4/2018) ukazał się artykuł autorstwa prawników Kancelarii, Prof. Marka Wierzbowskiego i dr Joanny Róg-Dyrdy, dotyczący wyroku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 24 marca 2015 r., sygn. III K 41/15. W omawianym na łamach Glosy wyroku sąd przełamał dotychczasową linię orzeczniczą przyjmując, że przestępstwo manipulacji instrumentami finansowymi może być popełnione tylko umyślnie, z zamiarem kierunkowym. Chociaż wyrok dotyczy uchylonych regulacji zawierających definicję manipulacji, tezy zawarte w uzasadnieniu pozostają aktualne także w odniesieniu do obowiązujących przepisów. Co istotne, sąd wykluczył możliwość popełnienia manipulacji instrumentami finansowymi jako skutku innej czynności, w sytuacji w której oskarżony nie działał z zamiarem popełnienia czynu zabronionego.

wróć