Magdalena Remiszewska

associate
m.remiszewska@wierzbowski.com 22 312 41 10

Magdalena Remiszewska

associate

Magdalena Remiszewska, associate, radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Należy do zespołu prowadzącego postępowania sądowe, arbitrażowe i mediacyjne.

Specjalizuje się w prawie cywilnym procesowym i materialnym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych w Krakowie i Warszawie. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa oświatowego i w wierzytelnościach. Ponadto posiada doświadczenie w zakresie sporów w sprawach konsumenckich. Włada językiem angielskim.