Łukasz Bojara

associate
l.bojara@wierzbowski.com 022 312 41 10

Łukasz Bojara

associate

Łukasz Bojara, associate, radca prawny, specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa funduszy inwestycyjnych.

W ramach dotychczasowego doświadczenia zawodowego świadczył bieżącą pomoc prawną na rzecz podmiotów rynku finansowego, w tym towarzystw funduszy inwestycyjnych (obszar regulacyjny i compliance) i zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych (z uwzględnieniem procesów likwidacji i obowiązków sprawozdawczych), a także banków-depozytariuszy, alternatywnych spółek inwestycyjnych, funduszy venture capital / private equity, czy też tzw. dystrybutorów funduszy inwestycyjnych. Uczestniczył w postępowaniach toczonych przez instytucje finansowe przed organami administracji publicznej.

Posiada doświadczenie zdobyte w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie do jego obowiązków należał m.in. nadzór nad procesami likwidacji funduszy inwestycyjnych, czy też udział w toczących się pracach legislacyjnych, a także jako Compliance Officer w TFI należącym do jednej z największych organizacji zarządzających aktywami na świecie.

Łukasz Bojara jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz równolegle Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja Rachunkowość i finanse), a także Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Warszawskiego i University of Florida.

Prowadził seminarium CEDUR dotyczące procesów likwidacji funduszy inwestycyjnych.

Specjalizacje