Łukasz Adamczyk

of counsel
l.adamczyk@wierzbowski.com 022 312 41 10

Łukasz Adamczyk

of counsel

Łukasz Adamczyk, of counsel, doradca podatkowy, specjalista w zakresie planowania podatkowego oraz postępowań podatkowych, ekspert w dziedzinie międzynarodowego i wspólnotowego prawa podatkowego oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE wygrał niemal 100 spraw przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, w tym wiele precedensowych, prowadzących do uzyskania przez Klientów zwrotów wielomilionowych kwot podatków. Reprezentował Klienta w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości UE (TSUE) w sprawie C-42/14, zakończonej korzystnym dla podatników wyrokiem, które ukształtowało praktykę opodatkowania VAT najmu w państwach członkowskich UE.

Obecnie wykłada w Szkole Głównej Handlowej, poprzednio prowadził wykłady na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył staż naukowy w Departamencie Prawa Podatkowego Instytutu Maxa Plancka w Monachium, pracował także jako wykładowca i asystent w Instytucie Austriackiego i Międzynarodowego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu.

Występował jako prelegent na wielu konferencjach międzynarodowych, m.in. w Brukseli, Kioto, Amsterdamie, Wiedniu i Mediolanie. Jest autorem ponad 30 publikacji (w tym kilkunastu w języku angielskim) z zakresu międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego, wydanych w Polsce i za granicą, oraz współautorem uważanego za najlepszy na świecie podręcznika do unijnego prawa podatkowego.