Konsultacje zmian w KSH

Nasza Kancelaria była zaproszona przez wicepremiera Sasina do oceny proponowanych zmian w kodeksie spółek handlowych. Nasza ocena spotkała się ze znaczącym zainteresowaniem członków komisji przygotowującej projekt, a także mediów. Zob. https://www.prawo.pl/biznes/projekt-prawa-holdingowego-uderzy-w-spolki-finansowe-i-gieldowe,503746.html

wróć