Konferencja Regionalna SEG organizowana wspólnie z kancelarią Prof. Wierzbowski i Partnerzy

W dniu 3 grudnia 2018 r. w Sali IMPERIUM kompleksu „Centrum Giełdowe” w Warszawie, Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni wraz ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych przeprowadziła „Konferencję regionalną SEG”. Pierwszy panel, który przeprowadzili wspólnie Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych Mirosław Kachniewski i prof. Marek Wierzbowski dotyczył nowej strategii rozwoju rynku kapitałowego.

Kolejną część konferencji pt. „Rola compliance w zapewnieniu bezpieczeństwa spółce i menadżerom” przeprowadzili: Piotr Biernacki – Wiceprezes Zarządu SEG, Sławomir Jakszuk partner, kancelarii wraz z dr Joanną Róg-Dyrda- Senior Associate kancelarii. Szczegółowo omówili: weryfikację kompletności procedur i dokumentacji, praktyki stosowania procedur, ISR, audyt MAR i polisy D&O.

Następny panel rozpoczął Prezes Zarządu SEG, Prof. Marek Wierzbowski oraz dr Joanna Róg-Dyrda, którzy zrelacjonowali uczestnikom konferencji stosowanie MAR i nadchodzące zmiany.

Kolejnym tematem poruszonym na konferencji przez Wiceprezesa Zarządu SEG oraz Pawła Stasiaczyk specjalistę ds. Ubezpieczeń Majątkowych było „Ubezpieczenie ryzyka spółki i jej menadżerów”.

Po przerwie zostały omówione następujące zagadnienia: dostęp do źródeł finansowania oraz zmiana ram prawnych prowadzenia komunikacji z inwestorami. Pierwszy Panel przeprowadzili: Wiceprezes Zarządu SEG, Sławomir Jakszuk, dr Joanna Róg-Dyrda oraz Klaudia Brzezińska – Jaromin – Associate kancelarii. Drugi panel poprowadzili: Wiceprezes Zarządu SEG, Łukasz Homoncik, radca prawny, zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru Zgodności Działalności z Prawem z Domu Maklerskiego BOŚ, Sławomir Jakszuk, Anna Celejewska-Rajchert – Senior Associate kancelarii oraz Klaudia Brzezińska – Jaromin.

Następnie omówiono ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które weszło w życie 25 maja br. w szczególności: dane osób fizycznych na listach prowadzonych zgodnie z MAR, dane osobowe akcjonariuszy przy organizacji walnych zgromadzeń, przetwarzanie danych osobowych analityków, zarządzających i newslettery inwestorskie, omówili je: Prezes Zarządu SEG, Paweł Makowski of Counsel kancelarii oraz Mateusz Olewiński- Associate kancelarii.

Ostatni panel – nowy format rocznych sprawozdań skonsolidowanych, Action Plan: Financing Sustainable Future poprowadzili: Wiceprezes Zarządu SEG, Ewa Jakubczyk – Cały, partner zarządzający, biegły rewident, PKF Consult, Wiceprezes Zarządu SEG, dr Joanna Róg-Dyrda oraz Klaudia Brzezińska – Jaromin.

wróć