Konferencja KNF o obowiązkach informacyjnych

15 kwietnia miała miejsce konferencja zorganizowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, poświęcona nowym regulacjom obowiązków informacyjnych spółek giełdowych.

Nowe przepisy pociągają za sobą bezpośrednią odpowiedzialność członków zarządów i rad nadzorczych, przy braku precyzyjnej definicji informacji poufnej i powierzeniu rozstrzygnięcia w kwestii jej upublicznienia samej spółce. Zachowanie spółki jednak będzie podlegało późniejszej ocenie regulatora. Prof. Wierzbowski przewodniczył w drugiej połowie tej konferencji.

wróć